EN SHAMANS RESA – MEDICINHJULET

En Shamans Resa; Medicinhjulet ”Hatun Taiwantinsuyukuna Kallpa”;
17 – 22 November 2020

Medicinhjulet är en djup helandeprocess där du lär dig praktiska helande övningar samt den vackra visdom som hjälper oss att se världen med nya ögon. Utbildningen är uppdelad i 4st veckokurser med fem månaders mellanrum där ni får praktiska övningar med er hem för att integrera visdomen i era liv. Dessa 4 kurser väcker en personlig transformation vilket gör att man måste fullfölja utbildningen som planerat för att inte avbryta processen inom er som ni startat.

Mellan dessa kurser efter ca 2.5 månader inkluderas ett personligt skype samtal med mig där jag kommer att coacha dig. Under denna coaching går vi igenom din personliga process och stärker din livssituation. Dessutom inkluderas en ceremoniell distanshealing där vi förbereder och stärker din personliga process inför nästa kurs som då startar efter ytterligare 2,5 månader. Detta tillägg kommer att fördjupa och stärka din process, samt ge dig support och vägledning medan du vandrar genom utbildningen. Mellan kurserna kommer ni även att hållas under mina vingar och ha direkt kontakt med min assisterande Shaman som också finns tillgänglig för att guida dig rätt under djupa och personliga processer.

fter att man gått medicinhjulet öppnas även möjligheten för flera fördjupningskurser, ”mästarkurser”, som öppnar en fördjupande resa av att kunna vandra som shaman/ paqo och ta del av inkaindianernas mest traditionella och djupaste hemligheter.
Jag har en stor respekt för kraften från Anderna, mina bröder och systrar Q´ero indianerna och traditionens ursprung. Mitt mål är att hålla denna tradition och energimedicin ren och oförändrad från sin källa så som indianerna hållit den i tusentals år i Anderna. Genom en ny tid och era på jorden delas den nu för att hjälpa och hela de som känner kallet i sina hjärtan.
För att kunna hålla denna rena energi och förstå den krävs träning och disciplin som du får genom att vandra genom medicinhjulet. Att vandra som shaman är inget Quick fix utan en transformerande livsresa av att utforska liv. En resa av att förstå kraften av de fyra väderstrecken och använda den genom att hela sig själv på djupa plan; att hela ego, rädslor, kraftmissbruk, triggers och att kunna se med ärlighet på egna gömda och dömande aspekter inom oss.
När vi når denna plats av att vandra med oklanderlighet, integritet och oändlig kraft öppnas mästarkurserna upp för att nu kunna ta resan som en sann förvaltare av den inka shamanska traditionens djupa visdom och att hela/ styra energi genom autentiska behandlingsformer. Att bli ett med linjen av medicinmän och kvinnor från Anderna.

Stora Medicinhjulet ”Hatun Taiwantinsuyokuna”:

Syd: Shamanen rensar sitt förflutna och dess historier så som ormen ömsar sitt skinn. Här lär du dig att omvända dina djupaste sår till kraftkällor och medkänsla. Du initieras och vävs in i en linje av medicinmän och kvinnor som helar, följer och guidar dig på din väg genom livet. Här lär du dig Illuminations processen och hur du raderar avtryck av karma och sjukdomar från ljusenergifältet. Genom dessa kraftfulla helande tekniker lär du dig att läka djupa plan av ditt väsen.

Väst: Shamanen bryter sig fri från de rädslor som följer oss genom livet och lär sig att resa bortom döden. När du helar det bagage som du ärvt av din familj, bryter du dig fri från generationers förbannelser som går i arv från föräldrar till barn. Här upptäcker du vägen av den fredfulla krigaren och utövandet av icke dömande, som låter dig skapa och leva i en värld av fred. Upplev och lär dig hur du drar ur skadliga energier som trängt sig in i ditt energifält. Lär dig att avstå dessa tunga energier och eliminera dessa från människor och ur situationer i ditt liv.

Norr: Shamanen reser genom oändligheten, platser utanför tid och rum. Du tappar dina begränsande roller och föreställningar, och behärskar visdomsundervisningen av osynlighet, att bemästra tiden och att hålla en hemlighet. Här reser du ut i det oändliga för att plocka tillbaka bitar av din själ och upptäcka de ursprungliga sår som för dig bort från ditt öde som skapas av dina drömmar. Lär dig att förändra och skriva om dina själs kontrakt så att du kan börja leva ett liv av rikhet och överflöd.

Öst: Shamanen vet hur man ”drömmer fram världen till manifestation”. Här lär du dig bemästra energi och dess avsikt som skapar din verklighet. Du lär dig dödens riter, upptäcker de vägar som för oss till livet efter detta, för att kunna hjälpa en kär vän på hennes sista resa. Dödens riter lär dig att gå graciöst genom livets övergångar, födas på nytt efter en utmanande tid och in i en värld av universums flöde. In i en värld med andligt medvetande.

3 st. fördjupningskurser ”Mästarkurser”:

Dessa kurser påbörjar en fördjupande utbildning i sig själv som är utformad av mig och Q´ero indianerna genom djup erfarenhet över hur vi vandrar i kontakt med ett levande nätverk av energi runt oss. Att vandra som paqo är att vandra som förvaltare och balansbringare av dina medmänniskor, familj, ditt samhälle, landet, alla djur och allt liv på jorden.

Här fördjupas alla dina behandlingsformer och du får en djupare kunskap av energifältets anatomi, healingbehandlingar, att läsa tecken genom readings, att vandra med större kraft och hur du påverkar och styr energi genom din själ från en plats av balans och ömsesidighet.

Förvaltare av jorden: Shamanen lever vid sidan av naturens andar och finner hon rätt balans kommer dessa att assistera henne i arbetet av hennes klienters healing samt sin egen vandring på jorden. Lär dig använda dig av naturens energi och krafter för att hela såren från vårt förflutna, att kliva fullt in i den Inka shamanska traditionens sätt att arbeta med den kollektiva modern. Lär dig att vandra vägen som jordens väktare, att vandra som förvaltare av den nya tiden, förvaltare av jorden.

Att läsa ödets tecken: Lär dig att känna igen och anpassa dig med tecken som visar sig genom naturen, slumpmässighet och händelser i våra vardagliga liv. När du studerar konsten att se genom en shamans ögon och uppfatta energi och världen genom dessa, ser och lyssnar du på de varningar som ges dig. Du börjar då se möjligheterna som anden och universums flöde istället nu erbjuder dig. Lär dig att se och förutsäga framtiden genom stenar och genom ”Coca Readings”, det kända sätt som shamanerna i Peru använder sig av för att läsa sina profetior och tolka framtiden.

Den lysande krigaren: När man vandrar som den lysande krigaren helar man sina inre ärr som skapar en sårad värld som vi ser den och lär sig att vandra orädd här på jorden. När man vandrar med skydd har du en chans att uppleva den sanna kraften av din avsikt. Du kommer att lära dig vad som skiljer shamanen från en sorcerer där ni även förstår den höga nivån av integritet och etik som kommer med att kliva in i rollen som shaman.

Här lär du dig att se hur olika sårade delar inom dig gör dig sårbar för andras illvilja, och lär dig hur du tar bort dessa avtryck inom dig, så att du inte längre faller offer för kraftmissbruk i världen.

Lär dig olika läkande metoder från Inkas indianer inklusive hur du rensar hus och platser. Lär dig att vara ljusbäraren i det mörka så att såren inom dig helas och du kan vandra och föra in fred, balans och healing i varje situation och vandra med skönhet på jorden.

Förvaltare av Jorden – Pampamesayoq 15 månader: Denna vidareutbildning öppnas upp för dig när du avslutat Medicinhjulets fyra kurser. Här har du valet att djup dyka i Q´ero folkets och naturfolks djupaste delar som förvaltare och medlare mellan den övre världen och dess 352 lager av information (övermedvetna). Den undre världen och dess 352 lager av information (undermedvetna) och de 352 lager av information som finns runt omkring oss i nuet (medvetna). Här skapas din Mesa (Medicinknytet) på det uråldriga sättet, så som det byggts under tusentals år i Inkariket där varje medicinverktyg används på autentiska sätt för att fördjupa kraften av at styra den levande energin runt dig. Här fördjupas din verktygslåda för att än mer autentiska sätt kunna hela kompletta lager av din och andras spirituella, emotionella och fysiska hälsa. En resa där livets magi och synkroniserat samt läran totalt blir din guide genom livet och där livet tycks tala till dig bortom ord.


Inskrivning och registrering sker till min shaman systrar, assisterande och organiserare;

Plats: Ängsbacka kursgård: Nyeds-backa 511, 660 60, Molkom;
Investering: 8000 Sek

Reneè Eriksson – Illiari Chaska:
Mail: Renee_eriksson65@hotmail.com
Telefon: 070 – 238 83 61

%d bloggare gillar detta: