SHAMANENS VÄRLD

För 25-30.000 år sedan påbörjade ett folk i Himalaya en vandring österut, över Kinas slätter, upp i Sibirien och över landbryggan vid Berings sund till Nordamerika. Ett folk av djup andlig visdom och uråldrig kunskap som sedan spred sig genom Nordamerika, Centralamerika och med tiden ner i Sydamerika. Här har olika kulturer bildats och de har haft en stor och viktig del av tradition som de delat gemensamt. De har alla trott att vi lever i ett universum där livet själv utrycker sig genom skapelsen. Allt är ett och livet själv är heligt då allt som fötts ur skapelsen bär på en själ och lever i ömsesidighet genom ett enormt nätverk av levande energi. Q´ero folket härstammar från denna linje av medicinmän, medicinkvinnor och visdomsväktare som för 14.000 år sedan vandrade över till Nordamerika. Dessa indianer ser på vårt universum på samma sätt och deras andliga synsätt samt profetior är på många sätt identiska med tex kulturer som Hopi, Maya, Aztekerna, tibetansk buddhism samt deras egna förfäder Inkafolket.

Från sina förfäder ärver de en tradition av själ och lever i en värld av levande energi. I shamanska traditioner ser vi att allt i universum lever; floder, berg, träd och att alla människor har en djup kontakt med livets ande.

Tänk dig att det existerar en enorm ocean av ljus i universum. Om du fyller ett glas med detta ljus kommer du att se samma ljus fast i en annan form. Om du nu tar ett nytt glas och gör samma sak har du återigen samma ljus men i en ny form. Om du sedan tar en tillbringare som är formad på ett helt annat sätt kommer du ändå se att den innehåller precis samma ljus och energi fast i en ytterligare ny form.
Så här ser vi allt levande på jorden och i universum. Varje människa är ett unikt vattenglas av denna oändliga ocean av ljus som utrycker sig olika. Bordet framför dig, ljusets låga, och textilerna runt omkring dig är förädlade och skapade av människan men av material från jorden. Vi har skapat och givit dem en form men de är fortfarande objekt som bär på samma ljus som finns inom dig. Allt vi ser runt omkring oss är kristalliserade partiklar av ljus som tagit form.

I väst ärver den moderna människan en tradition där vi lever i en anonym och materiell värld utan själ. Vi lär oss att vi lever i en fysisk värld där linjär tid styr vår evolution och vår fysiska verklighet. Världen utrycker sig genom celler och molekyler som bär med sig viktig information inom sig och hur liv förs vidare genom generationer av celldelning. Vi lär oss genom biologi att evolution sker mellan generationer. Vi vet också att vi tack vare vår limbiska hjärna kan känna och uppfatta denna mänskliga upplevelse och livet genom vissa sinnen länkade till våra känslor. Q´ero folket och shamanska kulturer håller med om denna uppfattning av hur liv utrycker sig; men bara om man utforskar linjär tid och vår fysiska och emotionella upplevelse.

Q´ero Indianerna samt shamanska kulturer ärver istället en tradition av själ; där vi lever i en värld av levande energi i ömsesidighet. Det finns inget som inte bär på en själ, allt är anden ”Spirit” och anden finns i hela skapelsen; I haven, bergen, i blommorna och i djuren. De är uppväxta och ser världen av energi lika verkligt som det är för oss i väst att inte uppfatta denna osynliga värld vid sidan av oss. De tror att vi alla är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse och inte tvärt om. Att vi alla är droppar av ljus från en och samma oändliga ocean. De tror att i anden finns bara energi som sedan utrycker sig genom själen, som påverkar hjärnan och som i sin tur styr kroppen, celler och vår fysiska upplevelse. Man kan säga att de upplever livet genom ett dubbelt så djupt plan och spektra än människan i väst. De ser den karta av verklighet som vi uppfattar som sanning men också att det existerar två till djupare vibrationer/nivåer som styr de två fysiska nivåer som vi känner till av existens.

Shamanen tror att vi lever i ett universum som formas runt omkring oss och svarar oss aktivt hela tiden. För shamanen betyder det att utveckla en relation av Ayni mellan sig och allt levande i världen och i universum.
Ayni är ett Quechua ord från inkatiden som betyder; Helig ömsesidighet.
Shamanen är som en trädgårdsmästare som vandrar på en jord där allt är heligt, där ingen plats är heligare än en annan. Shamanens uppgift är att ta hand om det heliga och att föra in det i hela livet och att leva från den platsen. Att skapa en helig ömsesidighet med allt som existerar i nätverket av levande energi.

Ayni betyder: Att utveckla en dialog genom handling som gör att universum speglar tillbaka vår själs kondition, kärlek, vilja, avsikt och handling. Att universum speglar tillbaka det vi är i vår sanna essens. I denna plats av Ayni och helig ömsesidighet skapar shamanen balans där han vandrar och tar hand om alla varelser som bär en själ. Vi ger livskraft genom ömsesidighet till bergen och i gengäld svarar de och kan hålla oss och våra medmänniskor i kraft, säkerhet och skydd. Vi ger livskraft genom ömsesidighet till jorden så att hon kan hålla oss i fertilitet, god hälsa och liv. Det handlar om att älska från den djupaste platsen av balans och harmoni i vår själ. Att alltid hjälpa andra genom de djupaste vibrationerna av hjärtat och utan baktanke. Ayni är att låta vår hjärna, hjärta och själ smälta samman. Att vandra i vårt center och hålla helig ömsesidighet inom och utanför oss.

Om varje människa är en vattendroppe från samma ocean, betyder det att vi alla är ett och bär en del av skapelsen inom oss. Hierarki som en del av trossystem och världsbild fallerar under dessa grunder och vi förstår att vi är skapelsen och bär på dess kraft av skapande.Varje människa som vandrar förbi dig är anden som tagit en unik form och där en själ lever inom personens energifält och guidar henne medan den utforskar livet. Shamanen strävar efter att vandra oklanderlighet; att inte döma då vi vet att om vi dömer någon eller något; dömer vi skapelsen, oss själva och den personens unika resa på jorden.

Vi förstår att varje människas resa är den största resan. För oss finns det inget som är mer betydelsefullt eller viktigare än något annat, ingen skillnad på personer, hudfärg eller sexuell läggning etc. Allt detta kommer från dömande, etik och moral av värderingar vilket alla bygger på dömande av vad vi tror är sant. Dessa trossystem kommer från det vår hjärna lärt sig av det förflutna, familj, kultur eller tunga upplevelser som format vår verklighet.

Vi är alla unika, vackra och ett med skapelsen som utrycker sig genom just den personen. Därför kan man säga att vi människor är alla bröder och systrar med varandra. En och samma person. Man älskar sin familj, så varför inte förstå hur alla är en enda stor familj och att älska och känna den platsen av djup gemenskap.

Vi behöver inte längre söka efter eller dyrka en gud utanför oss med den stora makten som vi tror skapade allt.
Vi behöver nu finna gud eller skapelsen inom oss själva, finna vårt rätta jag och lära känna den. Då kan vi föras i djup kontakt med vår sanna essens och den kraft vi faktiskt besitter. Att förstå att det är vårt ansvar att finna och stå för vackra aspekter inom oss själva. Att finna fred, glädje och kärleken inom oss istället för att sedan kalla på den utanför oss bidrar till att hela nätverket av levande energi blir detsamma. Din inre värld styr hur du upplever din yttre. Den du är skapar din värld, inte det du säger.

%d bloggare gillar detta: