Att ge från ditt hjärta

Munay-Ki; Att ge från ditt hjärta

Munay-ki är nio initieringar som kommer från Shamanerna som lever i Andernas heliga berg i Peru. Dessa initieringar/riter är nio steg för att hela såren från vårt förflutna, vår barndom och de genetiska arv som vi föds med i detta liv.

Riterna som förs vidare via Munay-ki har genom traditioner av indianerna i Peru givits i arv från mentor till lärling i tusentals år. Nu har vi möjlighet att ta emot dessa uråldriga initieringar och överföra dem vidare genom ceremoni.
När vi ”laddar ner” och mottar denna nya energi med ny information så tillåter detta vår kropp och vårt DNA att förändras. Detta utvecklar nya kroppar som påverkar hur vi helas, hur vi lever och hur vi kliver in i en ny evolution av högre medvetande.

Inkas shamanerna berättar om sina profetior som talar om en omvälvande tid som vi idag lever i. De talar om stora förändringar på jorden, i universum och inom oss själva då vi nu kliver in i en ny frekvens och energi. I denna nya tid erbjuds vi nu otroliga möjligheter av andligt växande, rikhet och fred.

De talar om ett nytt steg i människans evolution, att en ny andlig människa växer fram inom var och en av oss. Hur vi nu lämnar Homo Sapiens Sapiens bakom oss för att istället bli Homo Luminous; de upplysta.

Runt varje människa finns ett energifält som omger och informerar vår fysiska kropp och vårt DNA. Munay-ki och dess Initieringar hjälper oss att öppna upp vår essans och tillåter oss att ladda ner en ny energi, en energi av vårt framtida jag som inte informeras av vårt förflutna, det som hände när vi var små eller innan vi föddes. Vi blir ett resultat av framtiden och börjar nu forma vårt eget öde.

Detta är hur Munay-ki förändrar oss och hur vi nu kan ta kontroll över våra liv och styra vårt öde i en helt ny riktning.  

Vi brukar säga att man föds i detta liv med en Silver och en Guld bok. Guldboken är redan skriven och består av din egen karma, av de släktdrag och gener som du föds med och den kulturella omgivning som du föds in i. Här följer du de förväntade mönstren utan att egentligen påverka ditt liv. Medan Silverboken är det öde som du kommer att möta – och den är det upp till dig själv att skriva. Munay-ki öppnar denna nya väg för oss så att vi nu kan välja den väg som formas av våra drömmar.

Munay-kins förändring inom oss:

Genom att säga ja till denna kurs kommer ni att säga ja till en fantastisk resa i era liv. En resa där ni kommer att se och uppfatta världen genom nya ögon, se med nya perspektiv och ta er genom motgångar med en ny och djupare styrka. När ni kliver ur kursen efter tre dagar bär ni informationen att vandra som en ny människa om ni så vill, att nu kunna vandra från en plats där ni drömmer en ny dröm om ett liv av framgång både fysiskt som i din själ. När vi bryter oss fri från begränsande tankar och mönster via ceremoni lämnas istället rum för att nytt liv skapas runt oss. Att nu bära med oss styrkan och möjligheten att styra ditt eget öde och vandra med glädje, vänskap och harmoni.

”Om ett ägg går sönder av en utomstående kraft, avslutas liv.
 Om ett ägg går sönder av en inre kraft, skapas liv.
 Fantastiska saker händer inifrån!“

Munay-kins nio riter

Den första riten: ”Healers Rite” väcker vår helande förmåga i våra händer och kastar oss in i våran personliga helande resa. Genom denna rit öppnas även en oerhörd andlig hjälp tillgänglig för oss. Dessa Ljusvarelser arbetar med och genom oss under meditation och när vi sover för att hela våra sår från det förflutna och de arv som vi ärvt av våra förfäder.

Den andra riten: ”Bands of Power” är det starkaste skydd vi kan ha mot negativa energier som riktas mot oss och som vi möter i vår vardag. Här väver vi in fem energiband som representerar jord, vatten, eld, vind och rent ljus. Efter att dessa band installerats i vårat energifält filtrerar de all negativ energi som kommer i vår väg till något av de fem elementen. Dessa i sin tur omvandlar de tunga energierna till näring istället för att förgifta oss eller göra oss sjuka.

Den tredje Riten: ”Harmony Rites” som är sju arketypiska energier som installeras i våra sju chakran. Dessa arketypiska energier överförs i form av energifrön som genom vårat eget ansvar kommer genom eld och ceremoni att växa sig till fulla potential av kraftfulla energier. Arketyperna börjar hela våra chakran från de tunga och giftiga energier som byggts upp i dem så att chakrarna börjar lysa av sitt ursprungliga ljus vilket i sin tur låter oss utveckla en regnbågskropp.

Första Chakrat: här tar man emot ormens energi som hjälper oss att ömsa vårt förflutna såsom ormen ömsar sitt skinn.

Andra Chakrat: Jaguarens energi som ger oss kraft att gå bortom våra rädslor här i livet och finns för oss i form av skydd och helande.

Tredje Chakrat: Kolibrin som hjälper oss att ta resan ut i det okända, att säga ja till livet och att kunna dricka från livets nektar och välja att dra energi från de vackraste blommorna.

Fjärde Chakrat: Här tar du emot Örnens och Kondorens energi som hjälper oss att drömma världen till att bli det paradis som det är, här kliver vi bortom problemen i världen och våra liv för att helas från ett högre perspektiv.

Femte Chakrat: ”Huascar Inka” som är en kraftfull energi och väktare av den undre världen och det undermedvetna. Han/hon hjälper oss att hela och harmonisera våra skuggor som vi bär med oss energimässigt.

Sjätte Chakrat: ”Quetzacoatl” är Mayafolkets befjädrade orm gud som är väktare över mellanvärlden, vår fysiska och medvetna värld. Denna energi harmoniserar och balanserar den värld vi lever i.

Sjunde Chakrat: ”Pachaquti Inka” är väktaren av den övre världen och den tid som ska komma.

Den Fjärde riten: ”Seer Rites” här väver vi trådar av ljus som kopplar ihop vårat syncentrum på baksidan av huvudet med tredje ögat och med hjärtchakrat. Denna rit väcker vår förmåga att se och uppfatta den osynliga världen. Många av mina elever upptäcker att de några månader efter att ha fått Seer Rites har förmågan att uppfatta energier.

Den Femte riten: ”Daykeeper Rites” denna rit förbinder oss med de urgamla stenaltare som finns på heliga platser runt omkring i världen, från Stonehenge, Machu Picchu till Pyramiderna i Egypten. Daykeeper har förmågan att kalla på kraften hos dessa urgamla platser för att hela och bringa balans i världen.
Denna rit binder oss till en linje, arvet av medicinmän och kvinnor genom tiderna som assisterar oss genom livet. Daykeepers hjälper oss att hela det feminina inom oss och deras huvuduppgift är att hjälpa människorna att vara i harmoni och balans med naturen och Moder Jord. Denna initiering hjälper dig att gå bortom rädsla och att praktisera fred.

Den Sjätte Riten: ”Wisdomkeeper” är medicinmän och medicinkvinnor från det förgångna som övervunnit döden och klivit ur tiden. Legenderna säger att den urgamla visdomen lever i de höga bergen. De snöbeklädda topparna var vördade som kraftplatser, precis som andra berg runt om i världen, från Mt. Sinai till Mt. Fuji till Mt. Olympus, har blivit ärade som platser där människan mött det Gudomliga. Denna rit hjälper dig att hela vårat inre maskulina, kliva bortom tiden och smaka på evigheten.

Den Sjunde Riten: ”Earthkeeper” är väktare och tjänare för allt levande. Denna rit binder oss till en linje av ärkeänglar som är beskyddare av galaxer. Dessa krafter kallar och använder earthkeepers för att bringa helande och balans till vilken situation som helst. Earthkeepers rites hjälper oss att gå vägen som ”den som ser” och att drömma världen till verklighet.

Den åttonde Riten: ”Starkeepers rites” Denna rit förankrar dig tryggt i en ny tid av högre medvetande, en transformation som påbörjades under förra året. Profetiorna säger att din fysiska och energikropp kommer att börja utvecklas till Homo Luminous när du mottar denna rit. Åldrandet bromsas upp, ditt DNA förändras och du får större motståndskraft mot sjukdomar. När du tar emot denna rit tar du på dig att vara en förvaltare för tiden som skall komma och alla framtida generationer.

Den nionde riten: ”Creator Rite” väcker skapandets ljus och energi inom dig och du blir förvaltare för hela skapelsen, allt från det minsta sandkorn till största samlingen av galaxer i universum. Denna rit har aldrig tidigare varit tillgänglig på jorden. Även om det funnits individer som uppnått denna nivå och väckt upp sitt Kristusmedvetande eller Buddhamedvetande, har det aldrig varit möjligt att överföra detta från människa till människa förrän nu.

%d bloggare gillar detta: