SHAMANSK HEALING

Under min resa med Inkas Q´ero shamaner har de delat med sig av deras uråldriga visdom om vårt energifält och dess anatomi. Vi vet att kroppen har organ och är en komplex och fascinerande mekanism men när jag nu studerar energifältet ser jag hur denna anatomi är minst lika djup och komplex som den i vår fysiska kropp.
Vi har en bred verktygslåda och använder oss av olika behandlingsformer för att hela våra klienter beroende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt.

I den Inka shamanska energimedicinen ser vi att den själsliga hälsan är det som kommer att ha den stora betydelsen för din fysiska hälsa då det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet.

Vårt energifält håller betydelsen för vår hälsa

Runt vår fysiska kropp finns ett energifält som håller informationen om vårt fysiska, emotionella och andliga jag. Likt en dators program/mjukvara som styr hur datorn tänker och beter sig.
I healing plockar vi bort de tunga energier som skapats genom känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser inom detta eller tidigare liv. Dessa upplevelser och tunga energier lämnar avtryck i vårt energifält och kan genom tidens gång störa det energiflöde som är menat att strömma fritt genom våra chakran och fysiska kropp.

När vi helar, helar vi i klientens celler där vi bär med oss dessa avtryck från minnen av det förflutna. Om avtryck aktiveras och öppnas genom livssituationer skapar det i hjärtats grundkänslor förvirring, smärta och obalans. Genom att då utrycka dessa tunga känslor börjar man att skapa och producera tung energi inom sig som påverkar våra organ. Självskapad tung energi manifesteras också genom hjärnans tankar beroende på från vilken plats inom dig du ser möjligheter eller begränsningar och hur du låter dessa påverka dina val och livssituationer. Genom år av träning med indianerna har jag lärt mig att läsa av kroppens energiflöde och vad som i grunden informerar det som skrivits i kroppens celler. I cellerna kan man finna både lätta och tunga minnen som fortfarande påverkar klienten och indirekt då även dennes familj.

Genom att hela de livssituationer från det förflutna som håller nyckeln till att styra dina emotioner, känslor och trossystem bryter du dig samtidigt fri från hur ditt förflutna influerar och genomsyrar din framtid och det du lärt dig är rimligt, troligt eller möjligt. Du förändrar då din relation till livet själv, bryter dig fri från olika begränsningar och underliggande övertygelse som styr dina val i livet. När hjärnan helas, kommer den att hålla kroppens celler från en ny plats och sända ut ny information som vid nästa celldelning då kan börja bygga en ny kropp. En ny kropp som inte längre styrs eller lever som ett resultat av ditt förflutna utan istället blir en ny kropp och resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

Då energier inte ofta uppfattas med våra fysiska ögon så kan vi heller inte veta att vi påverkas av dem. Det enda sättet för vårt energifält att göra oss medvetna om vad vi bär med oss energimässigt är att visa det genom känslomässiga och fysiska situationer eller motgångar i våra liv. Genom att rena och omvandla de energier inom oss som skapar symptom som ohälsa, kan energifältet läkas. Immunförsvaret återuppbyggs från denna nya plats vilket gör att kroppen kan börja självläka. Efter tusentals healingsessioner med klienter har jag om och om igen sett hur det som inte skall kunna helas; helas. Mönster som påverkat klienter och elever ett helt liv förändras på några sessioner. Detta uråldriga sätt att läka går djupt och kommer att påverka alla aspekter av hur du uppfattar dig själv, andra och livet självt. De skift du gör genom djup healing förändrar och styr om hur du lever, åldras och hur du en dag kommer att lämna livet.

Inka shamansk healing skriver om de inprogrammerade grundpelare som manifesterar din verklighet. När du skiftar dessa lever du inte längre som ett resultat av ditt förflutna, utan blir istället resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

– Bakom varje problem finns en andlig lösning –

Ju fler sessioner man genomgår desto djupare healing kan man uppnå. Ju mer man renar energikroppen desto större blir förändringarna i livet. När du går djupare i healing expanderar och öppnar sig din själ vilket gör att du ser, blir medveten och manifesterar livet från en helt ny plats. Istället för att leva upp tunga minnen som manifesterar ett annat liv än vad du innerst inne kanske skulle vilja leva kan du nu finna en djupare trygghet, styrka och möta fantastiska gåvor hos dig själv som du aldrig tidigare kunnat se eller känna.

Tänk att få möjligheten till veta att du kan släppa det gamla och istället möta livet från en ny plats där du skapar varje dag genom glädje, säkerhet och balans.
Ju renare energifältet är desto större skift upplever man i livet.


Om du bokar en healingsession rekommenderar jag att du efter en integreringsperiod på ca en månad kommer två gånger till. Detta för att vi under första gången renar ditt energifält och ”förbereder jorden”. Andra gången planterar vi ett nytt frö av nya möjligheter i ditt liv och sista gången får vi detta frö och möjligheterna att blomma i livet. Efter dessa tre gånger kan du alltid fortsätta healingen för att komma i kontakt med djupare delar av dig själv och då även komma när du känner att det är behövligt.

Du behöver inte tro på healing för att det skall fungera då alla har ett energifält oavsett om vi vet om det eller inte. Det viktiga är att du som klient vill hela det som påverkar dig negativt då jag inte kan hjälpa en rökare att sluta röka om den inte själv vill det.
Genom din vilja att finna fysisk, psykisk eller själslig hälsa kommer jag att guida dig genom en ny port i livet av möjligheter, sedan kommer du att med nya verktyg och viljan att vandra genom dörren till ett nytt liv.

NÄR SJÄLEN KALLAR

En vacker vårdag i Hudiksvall bland mjuka och varma dofter från oljor fann jag en dag en bok. Jag vandrade omkring i en nyöppnad andlig affär och en vit bok med färgade mönster på framsidan fångade min uppmärksamhet.

Boken var skriven av Alberto Villoldo och hette Shamansk Healing.
(Alberto var en ung professor som studerade hjärnan och upplevde att han inte kunde finna alla svar om hjärnans uppbyggnad och sinnen genom att bara studera och gräva i hjärnan. Han hade hört om naturbefokningar och shamaner som genom energi kunde styra om kroppens energiflöden och påverka människors sinne genom energi. Då han inte kunde finna alla svar och mysterier genom ett laboratorium köpte han ett par kängor för att börja studera dessa människor och hamnade så småning om med Inka indianernas ättlingar högt uppe i Andernas berg. Han har sedan dess studerat dem i över 25 år.)

Jag plockade upp boken och minns att jag tyckte att boken lät som en faktabok om just Inkafolket. Shaman sa mig inte så mycket och reagerade på ordet healing på samma sätt. Jag lade ifrån mig boken men kunde inte sluta tänka på den och ordet Inka. Jag gick fram och tillbaka i affären men om och om igen fann jag mig själv stå vid bokhyllan för att hålla och bläddra i denna bok.

Tillslut valde jag att inte köpa den och gick ut ur affären. När dörren stängdes bakom mig och jag hörde dörrklockan väcktes en stark känsla av att jag måsta ha den, att jag behövde den. Jag köpte den och i det samma ögonblick som jag började läsa så visste jag redan vad den handlade om. Allt jag läste var bara en påminnelse av en kunskap som jag kände till så otroligt väl, en påminnelse om min inre sanning och värderingar. Det var dagen då kallet vaknade inom mig att lyssna till min själs längtan för att på djupet börja omvandla mitt liv mot en annan riktning.

Det dröjde inte länge förrän jag kontaktade The Four Winds Society som är en skola som Alberto Villoldo grundat för att kunna dela med sig av Inka shamanernas läror. De hjälpte mig att få kontakt med en av deras organiserare här i Sverige som i sin tur hjälpte mig att finna vägen närmare min dröm.

Ett halvår innan Studenten var kallet så starkt att jag inte kunde tänka mig något annat trots att jag inte hade varit på någon kurs. Jag kontaktade skolans rektor och tog ett studieuppehåll för att kunna börja jobba, få fast anställning och då kunna ta ett banklån för att betala den shamanska utbildningen. Jag drevs av en ny känsla och vision, helt ovetande men ändå så vetande om vad som väntade mig. Jag åkte senare på min första kurs och den förändring jag gick igenom där går inte att beskriva med ord.

Att kliva av min gymnasieutbildning är ett av de viktigaste val jag har gjort. Jag lyssnade till min själs kall och klev in i en värld som jag längtat efter under hela mitt liv. Jag var nu hemma igen, på väg mot det öde som skapas av mina drömmar.

”Shamansk Healing av Alberto Villoldo. Den bok som väckte mitt själs kall och påminde den om det liv som vi innerst inne vet att vi borde leva. Min själs resa startade och min strävan efter en vackrare värld påbörjades.”

SHAMANENS VÄRLD

För 25-30.000 år sedan påbörjade ett folk i Himalaya en vandring österut, över Kinas slätter, upp i Sibirien och över landbryggan vid Berings sund till Nordamerika. Ett folk av djup andlig visdom och uråldrig kunskap som sedan spred sig genom Nordamerika, Centralamerika och med tiden ner i Sydamerika. Här har olika kulturer bildats och de har haft en stor och viktig del av tradition som de delat gemensamt. De har alla trott att vi lever i ett universum där livet själv utrycker sig genom skapelsen. Allt är ett och livet själv är heligt då allt som fötts ur skapelsen bär på en själ och lever i ömsesidighet genom ett enormt nätverk av levande energi. Q´ero folket härstammar från denna linje av medicinmän, medicinkvinnor och visdomsväktare som för 14.000 år sedan vandrade över till Nordamerika. Dessa indianer ser på vårt universum på samma sätt och deras andliga synsätt samt profetior är på många sätt identiska med tex kulturer som Hopi, Maya, Aztekerna, tibetansk buddhism samt deras egna förfäder Inkafolket.

Från sina förfäder ärver de en tradition av själ och lever i en värld av levande energi. I shamanska traditioner ser vi att allt i universum lever; floder, berg, träd och att alla människor har en djup kontakt med livets ande.

Tänk dig att det existerar en enorm ocean av ljus i universum. Om du fyller ett glas med detta ljus kommer du att se samma ljus fast i en annan form. Om du nu tar ett nytt glas och gör samma sak har du återigen samma ljus men i en ny form. Om du sedan tar en tillbringare som är formad på ett helt annat sätt kommer du ändå se att den innehåller precis samma ljus och energi fast i en ytterligare ny form.
Så här ser vi allt levande på jorden och i universum. Varje människa är ett unikt vattenglas av denna oändliga ocean av ljus som utrycker sig olika. Bordet framför dig, ljusets låga, och textilerna runt omkring dig är förädlade och skapade av människan men av material från jorden. Vi har skapat och givit dem en form men de är fortfarande objekt som bär på samma ljus som finns inom dig. Allt vi ser runt omkring oss är kristalliserade partiklar av ljus som tagit form.

I väst ärver den moderna människan en tradition där vi lever i en anonym och materiell värld utan själ. Vi lär oss att vi lever i en fysisk värld där linjär tid styr vår evolution och vår fysiska verklighet. Världen utrycker sig genom celler och molekyler som bär med sig viktig information inom sig och hur liv förs vidare genom generationer av celldelning. Vi lär oss genom biologi att evolution sker mellan generationer. Vi vet också att vi tack vare vår limbiska hjärna kan känna och uppfatta denna mänskliga upplevelse och livet genom vissa sinnen länkade till våra känslor. Q´ero folket och shamanska kulturer håller med om denna uppfattning av hur liv utrycker sig; men bara om man utforskar linjär tid och vår fysiska och emotionella upplevelse.

Q´ero Indianerna samt shamanska kulturer ärver istället en tradition av själ; där vi lever i en värld av levande energi i ömsesidighet. Det finns inget som inte bär på en själ, allt är anden ”Spirit” och anden finns i hela skapelsen; I haven, bergen, i blommorna och i djuren. De är uppväxta och ser världen av energi lika verkligt som det är för oss i väst att inte uppfatta denna osynliga värld vid sidan av oss. De tror att vi alla är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse och inte tvärt om. Att vi alla är droppar av ljus från en och samma oändliga ocean. De tror att i anden finns bara energi som sedan utrycker sig genom själen, som påverkar hjärnan och som i sin tur styr kroppen, celler och vår fysiska upplevelse. Man kan säga att de upplever livet genom ett dubbelt så djupt plan och spektra än människan i väst. De ser den karta av verklighet som vi uppfattar som sanning men också att det existerar två till djupare vibrationer/nivåer som styr de två fysiska nivåer som vi känner till av existens.

Shamanen tror att vi lever i ett universum som formas runt omkring oss och svarar oss aktivt hela tiden. För shamanen betyder det att utveckla en relation av Ayni mellan sig och allt levande i världen och i universum.
Ayni är ett Quechua ord från inkatiden som betyder; Helig ömsesidighet.
Shamanen är som en trädgårdsmästare som vandrar på en jord där allt är heligt, där ingen plats är heligare än en annan. Shamanens uppgift är att ta hand om det heliga och att föra in det i hela livet och att leva från den platsen. Att skapa en helig ömsesidighet med allt som existerar i nätverket av levande energi.

Ayni betyder: Att utveckla en dialog genom handling som gör att universum speglar tillbaka vår själs kondition, kärlek, vilja, avsikt och handling. Att universum speglar tillbaka det vi är i vår sanna essens. I denna plats av Ayni och helig ömsesidighet skapar shamanen balans där han vandrar och tar hand om alla varelser som bär en själ. Vi ger livskraft genom ömsesidighet till bergen och i gengäld svarar de och kan hålla oss och våra medmänniskor i kraft, säkerhet och skydd. Vi ger livskraft genom ömsesidighet till jorden så att hon kan hålla oss i fertilitet, god hälsa och liv. Det handlar om att älska från den djupaste platsen av balans och harmoni i vår själ. Att alltid hjälpa andra genom de djupaste vibrationerna av hjärtat och utan baktanke. Ayni är att låta vår hjärna, hjärta och själ smälta samman. Att vandra i vårt center och hålla helig ömsesidighet inom och utanför oss.

Om varje människa är en vattendroppe från samma ocean, betyder det att vi alla är ett och bär en del av skapelsen inom oss. Hierarki som en del av trossystem och världsbild fallerar under dessa grunder och vi förstår att vi är skapelsen och bär på dess kraft av skapande.Varje människa som vandrar förbi dig är anden som tagit en unik form och där en själ lever inom personens energifält och guidar henne medan den utforskar livet. Shamanen strävar efter att vandra oklanderlighet; att inte döma då vi vet att om vi dömer någon eller något; dömer vi skapelsen, oss själva och den personens unika resa på jorden.

Vi förstår att varje människas resa är den största resan. För oss finns det inget som är mer betydelsefullt eller viktigare än något annat, ingen skillnad på personer, hudfärg eller sexuell läggning etc. Allt detta kommer från dömande, etik och moral av värderingar vilket alla bygger på dömande av vad vi tror är sant. Dessa trossystem kommer från det vår hjärna lärt sig av det förflutna, familj, kultur eller tunga upplevelser som format vår verklighet.

Vi är alla unika, vackra och ett med skapelsen som utrycker sig genom just den personen. Därför kan man säga att vi människor är alla bröder och systrar med varandra. En och samma person. Man älskar sin familj, så varför inte förstå hur alla är en enda stor familj och att älska och känna den platsen av djup gemenskap.

Vi behöver inte längre söka efter eller dyrka en gud utanför oss med den stora makten som vi tror skapade allt.
Vi behöver nu finna gud eller skapelsen inom oss själva, finna vårt rätta jag och lära känna den. Då kan vi föras i djup kontakt med vår sanna essens och den kraft vi faktiskt besitter. Att förstå att det är vårt ansvar att finna och stå för vackra aspekter inom oss själva. Att finna fred, glädje och kärleken inom oss istället för att sedan kalla på den utanför oss bidrar till att hela nätverket av levande energi blir detsamma. Din inre värld styr hur du upplever din yttre. Den du är skapar din värld, inte det du säger.

EN SHAMANS RESA – MEDICINHJULET

En Shamans Resa; Medicinhjulet ”Hatun Taiwantinsuyukuna Kallpa”;
17 – 22 November 2020

Medicinhjulet är en djup helandeprocess där du lär dig praktiska helande övningar samt den vackra visdom som hjälper oss att se världen med nya ögon. Utbildningen är uppdelad i 4st veckokurser med fem månaders mellanrum där ni får praktiska övningar med er hem för att integrera visdomen i era liv. Dessa 4 kurser väcker en personlig transformation vilket gör att man måste fullfölja utbildningen som planerat för att inte avbryta processen inom er som ni startat.

Mellan dessa kurser efter ca 2.5 månader inkluderas ett personligt skype samtal med mig där jag kommer att coacha dig. Under denna coaching går vi igenom din personliga process och stärker din livssituation. Dessutom inkluderas en ceremoniell distanshealing där vi förbereder och stärker din personliga process inför nästa kurs som då startar efter ytterligare 2,5 månader. Detta tillägg kommer att fördjupa och stärka din process, samt ge dig support och vägledning medan du vandrar genom utbildningen. Mellan kurserna kommer ni även att hållas under mina vingar och ha direkt kontakt med min assisterande Shaman som också finns tillgänglig för att guida dig rätt under djupa och personliga processer.

fter att man gått medicinhjulet öppnas även möjligheten för flera fördjupningskurser, ”mästarkurser”, som öppnar en fördjupande resa av att kunna vandra som shaman/ paqo och ta del av inkaindianernas mest traditionella och djupaste hemligheter.
Jag har en stor respekt för kraften från Anderna, mina bröder och systrar Q´ero indianerna och traditionens ursprung. Mitt mål är att hålla denna tradition och energimedicin ren och oförändrad från sin källa så som indianerna hållit den i tusentals år i Anderna. Genom en ny tid och era på jorden delas den nu för att hjälpa och hela de som känner kallet i sina hjärtan.
För att kunna hålla denna rena energi och förstå den krävs träning och disciplin som du får genom att vandra genom medicinhjulet. Att vandra som shaman är inget Quick fix utan en transformerande livsresa av att utforska liv. En resa av att förstå kraften av de fyra väderstrecken och använda den genom att hela sig själv på djupa plan; att hela ego, rädslor, kraftmissbruk, triggers och att kunna se med ärlighet på egna gömda och dömande aspekter inom oss.
När vi når denna plats av att vandra med oklanderlighet, integritet och oändlig kraft öppnas mästarkurserna upp för att nu kunna ta resan som en sann förvaltare av den inka shamanska traditionens djupa visdom och att hela/ styra energi genom autentiska behandlingsformer. Att bli ett med linjen av medicinmän och kvinnor från Anderna.

Stora Medicinhjulet ”Hatun Taiwantinsuyokuna”:

Syd: Shamanen rensar sitt förflutna och dess historier så som ormen ömsar sitt skinn. Här lär du dig att omvända dina djupaste sår till kraftkällor och medkänsla. Du initieras och vävs in i en linje av medicinmän och kvinnor som helar, följer och guidar dig på din väg genom livet. Här lär du dig Illuminations processen och hur du raderar avtryck av karma och sjukdomar från ljusenergifältet. Genom dessa kraftfulla helande tekniker lär du dig att läka djupa plan av ditt väsen.

Väst: Shamanen bryter sig fri från de rädslor som följer oss genom livet och lär sig att resa bortom döden. När du helar det bagage som du ärvt av din familj, bryter du dig fri från generationers förbannelser som går i arv från föräldrar till barn. Här upptäcker du vägen av den fredfulla krigaren och utövandet av icke dömande, som låter dig skapa och leva i en värld av fred. Upplev och lär dig hur du drar ur skadliga energier som trängt sig in i ditt energifält. Lär dig att avstå dessa tunga energier och eliminera dessa från människor och ur situationer i ditt liv.

Norr: Shamanen reser genom oändligheten, platser utanför tid och rum. Du tappar dina begränsande roller och föreställningar, och behärskar visdomsundervisningen av osynlighet, att bemästra tiden och att hålla en hemlighet. Här reser du ut i det oändliga för att plocka tillbaka bitar av din själ och upptäcka de ursprungliga sår som för dig bort från ditt öde som skapas av dina drömmar. Lär dig att förändra och skriva om dina själs kontrakt så att du kan börja leva ett liv av rikhet och överflöd.

Öst: Shamanen vet hur man ”drömmer fram världen till manifestation”. Här lär du dig bemästra energi och dess avsikt som skapar din verklighet. Du lär dig dödens riter, upptäcker de vägar som för oss till livet efter detta, för att kunna hjälpa en kär vän på hennes sista resa. Dödens riter lär dig att gå graciöst genom livets övergångar, födas på nytt efter en utmanande tid och in i en värld av universums flöde. In i en värld med andligt medvetande.

3 st. fördjupningskurser ”Mästarkurser”:

Dessa kurser påbörjar en fördjupande utbildning i sig själv som är utformad av mig och Q´ero indianerna genom djup erfarenhet över hur vi vandrar i kontakt med ett levande nätverk av energi runt oss. Att vandra som paqo är att vandra som förvaltare och balansbringare av dina medmänniskor, familj, ditt samhälle, landet, alla djur och allt liv på jorden.

Här fördjupas alla dina behandlingsformer och du får en djupare kunskap av energifältets anatomi, healingbehandlingar, att läsa tecken genom readings, att vandra med större kraft och hur du påverkar och styr energi genom din själ från en plats av balans och ömsesidighet.

Förvaltare av jorden: Shamanen lever vid sidan av naturens andar och finner hon rätt balans kommer dessa att assistera henne i arbetet av hennes klienters healing samt sin egen vandring på jorden. Lär dig använda dig av naturens energi och krafter för att hela såren från vårt förflutna, att kliva fullt in i den Inka shamanska traditionens sätt att arbeta med den kollektiva modern. Lär dig att vandra vägen som jordens väktare, att vandra som förvaltare av den nya tiden, förvaltare av jorden.

Att läsa ödets tecken: Lär dig att känna igen och anpassa dig med tecken som visar sig genom naturen, slumpmässighet och händelser i våra vardagliga liv. När du studerar konsten att se genom en shamans ögon och uppfatta energi och världen genom dessa, ser och lyssnar du på de varningar som ges dig. Du börjar då se möjligheterna som anden och universums flöde istället nu erbjuder dig. Lär dig att se och förutsäga framtiden genom stenar och genom ”Coca Readings”, det kända sätt som shamanerna i Peru använder sig av för att läsa sina profetior och tolka framtiden.

Den lysande krigaren: När man vandrar som den lysande krigaren helar man sina inre ärr som skapar en sårad värld som vi ser den och lär sig att vandra orädd här på jorden. När man vandrar med skydd har du en chans att uppleva den sanna kraften av din avsikt. Du kommer att lära dig vad som skiljer shamanen från en sorcerer där ni även förstår den höga nivån av integritet och etik som kommer med att kliva in i rollen som shaman.

Här lär du dig att se hur olika sårade delar inom dig gör dig sårbar för andras illvilja, och lär dig hur du tar bort dessa avtryck inom dig, så att du inte längre faller offer för kraftmissbruk i världen.

Lär dig olika läkande metoder från Inkas indianer inklusive hur du rensar hus och platser. Lär dig att vara ljusbäraren i det mörka så att såren inom dig helas och du kan vandra och föra in fred, balans och healing i varje situation och vandra med skönhet på jorden.

Förvaltare av Jorden – Pampamesayoq 15 månader: Denna vidareutbildning öppnas upp för dig när du avslutat Medicinhjulets fyra kurser. Här har du valet att djup dyka i Q´ero folkets och naturfolks djupaste delar som förvaltare och medlare mellan den övre världen och dess 352 lager av information (övermedvetna). Den undre världen och dess 352 lager av information (undermedvetna) och de 352 lager av information som finns runt omkring oss i nuet (medvetna). Här skapas din Mesa (Medicinknytet) på det uråldriga sättet, så som det byggts under tusentals år i Inkariket där varje medicinverktyg används på autentiska sätt för att fördjupa kraften av at styra den levande energin runt dig. Här fördjupas din verktygslåda för att än mer autentiska sätt kunna hela kompletta lager av din och andras spirituella, emotionella och fysiska hälsa. En resa där livets magi och synkroniserat samt läran totalt blir din guide genom livet och där livet tycks tala till dig bortom ord.


Inskrivning och registrering sker till min shaman systrar, assisterande och organiserare;

Plats: Ängsbacka kursgård: Nyeds-backa 511, 660 60, Molkom;
Investering: 8000 Sek

Reneè Eriksson – Illiari Chaska:
Mail: Renee_eriksson65@hotmail.com
Telefon: 070 – 238 83 61

INKASHOP

Välkommen till Inkashop
Andinska tyger, shamanska verktyg och nektar för själen

INKASHOP.SE

Vår avsikt med den här shopen är att vara i service för alla våra systrar och bröder som utövar den andinska traditionen, energimedicin eller behöver verktyg till sin andliga resa.

Ett stort syfte med denna shop är även att stötta naturfolken som lever i de avlägsna bergsbyarna i de Peruanska Anderna. Vi arbetar tillsammans med Q´ero folket utan mellanhänder vilket gör att vi stolta kan säga att de allra flesta hantverken vi säljer; mesatyger, altartyger och en del väskor och påsar kommer direkt ifrån dessa indianer och deras familjer.

Vissa av altartygerna kommer också från det naturfolk som lever vid det heliga berget Ausangate. Dessa människor anses vara bröder och systrar till Q´ero folket och bemästrar också den ceremoniella vävtekniken.

Jag som driver shopen heter Åse Lövqvist och arbetar bl.a med inka-shamansk enerigmedicin. Mer info om mig hittar ni på http://www.laviva.se

I den här shopen finns också ett samarbete med Victor Forselius som sedan 9 år tillbaka arbetar i direkt kontakt med dessa människor och skapar en bro av support mellan dessa naturfolk och den moderna västvärlden. Han håller kurser och resor i inka-shamansk energimedicin ”Medicinhjulet”, mer info om honom hittar du på http://www.qeromedicine.se

LILLA MEDICINHJULET

En Shamans Resa; Taiwantinsuyukuna Kallpa;
Kraften av de fyra väderstrecken! ”Lilla Medicinhjulet”
Sundsvall, 24 – 26 Juli 2020

Kliv in i den Inka shamanska traditionens visdom och möt kraften av de fyra väderstrecken!

Den inka shamanska traditionen och dess visdom har rört människors hjärtan i över 5000 år. Det är ingen tillfällighet att Q`ero Indianerna lärt mig att det är en tradition som de kallar: ”Vägen genom hjärtat” då den är uppbyggd av skönhet, ödmjukhet och medkänsla. Under denna kurs kommer ni att få ta del av denna vackra tradition av visdom, healing och djupa personliga utveckling för att rena ditt förflutna så att du i flöde kan skapa ditt framtida liv.

”Hur ser din själs trädgård ut? Har du börjat plantera de frön som skapar de blommande träd som du vill möta i framtiden?”

Genom år av träning och resor till Perus heliga berg har Inkas Q´ero Shamaner delat med sig till mig av deras uråldriga visdom om vårat energifält och dess anatomi. Vi vet att kroppen har organ och är en komplex och fascinerande mekanism men när jag nu studerar energifältet ser jag hur denna anatomi är minst lika djup och komplex som vår fysiska kropp. Under denna kurs kommer du att lära dig hur du genom själen når energifältets anatomi för att väcka ett högre medvetande, att manifestera balans i livet och inom våra fysiska kroppar.

Du kommer att lära dig kraftfulla verktyg som djupa reningsprocesser där vi använder oss av tusentals år gamla och traditionella behandlingsformer av att hela med stenar. Dessa verktyg från jorden kommer att hjälpa dig att se själsligt helande från en helt ny plats. Möt djup kunskap för att rena klientens ljusenergifält och undermedvetna för att sedan belysa själen med rent ljus.

Shamanen vandrar en väg där vi kliver bortanför rädsla för att inte längre agera från en plats av dömande, ilska eller drama. Från den platsen vandrar vi med hög integritet som fredfulla krigare och finner vår själs sanning och värderingar för att vandra i service för världen, samhälle och våra medmänniskor. Lär dig att kliva ur tunga mönster som binder och försvagar dig i livet och som får dig att kompromissa dig själv. Välj istället att vandra med själens styrka, klarhet och balans i skönhet på moder jord.

Genom att ta del av denna vackra visdom möter du även uråldriga riter och initieringar som härstammar från Inkas shamaner för att börja bygga en ny regnbågskropp som i sin tur påverkar dina celler och ditt DNA.

Jag är hedrad att bjuda in dig att kliva in i den Inka shamanska traditionens visdom, healing och en djup personlig utveckling.. Jag välkomnar dig nu till att påbörja en fantastisk resa där du får ta del av och lära känna den Inka shamanska vägen genom healing och personutveckling som Inkas indianer lär mig och lämnar efter sig till oss alla i en fantastisk visdom. Vi har nu möjlighet att återigen ta kontroll över våra liv, känslor och det öde vi faktiskt vill skapa. Att drömma fram världen till manifestation.

Varmt välkommen att ta del av de sista Inka shamanernas läror för att skapa en ny väg, en ny styrka för att styra ditt öde mot den väg som skapas av dina drömmar. Finn din egen inre healingkraft och ditt ursprungliga ljus genom djup healing och ceremoni.Investering: 3900 Sek
Inskrivning och registrering sker till min shaman systrar, assisterande och organiserare;

Plats: Söråkers Herrgård: Rigstavägen 15, 860 35, Söråker;

Marie Palmlöv – Q´omer Q´ente:
Mail: Marie.palmlof@gmail.com
Telefon: 073 – 027 38 50

 

 

PLEJADERNA: VÅRA ANDLIGA FÖRFÄDER

Plejaderna: Våra andliga förfäder
? – ? Hösten 2019 i Stockholm 

Qoto Kuna; en uråldrig vibration av människans förflutna och ett universellt skift som sträcker sig långt in i framtiden. Möt den astrala kraften och återkoppla din kontakt mellan hjärtat, hjärnan och upplev djupet av din själs resa på jorden.

Under tusentals år har naturfolk runt om i världen blickat upp mot stjärnorna som guidat dem genom jordens och universums cykler. Olika kulturer och traditioner genom tiderna så som Hopi, Maya och Inka har sett samma stjärnhimmel som visat dem framtiden. De har förutsett den tid vi idag lever i som en tid av stora förändringar och skift på den vackra planet som vi kallar vårt hem. Deras profetior talar om stora klimatförändringar och utvecklingsskift som nu sker inom var och en av oss.

De talar om det vibrationshöjningen som skedde den 21 december 2012 och kallar det för mänsklighetens största initiering. Två universala cykler slog in som skapade en revolutionerande förändring inom vårt energifält och kroppens anatomi. Det ger oss en ny relation till tid genom själen och vi låser upp nya delar av vår hjärnstruktur vilket skapar ett högre medvetande.

Välkommen till tre fantastiska dagar av healing, meditation och visdom. 3 dagar av djup ceremoni och att lära dig jobba med vibrationerna från plejadernas 10 stjärnor. Återuppväck en personlig relation till denna viktiga konstellation och lås upp en uråldrig visdom som fortfarande vibrerar djup inom dina celler och energifältets minnen. Återuppkoppla dig till källan av vår energi och en djup förståelse av våra andliga förfäder. Förstå energifältets djupa anatomi och hur vi använder jordens fundament för att sedan sträcka oss ut i universum och dra kraften från framtiden, gåvor och möjligheter. Möt fantastiska riter och tekniker för att skriva om ditt öde och dröm medvetet din värld till manifestation.

Våra förfäder har förberett denna resa, svarar du på kallet för att återigen minnas? Ett kall av att utforska ditt största potential, vem du är och varför du valde att föddas denna gång på jorden?

Jag är hedrad att bjuda in dig att ta steget in i den Inka Shamanska traditionens Visdom, Healing och djupa personliga utveckling..


Investering: 3900 Sek
Inskrivning och registrering sker till Victor;

Plats: Mamita Sthlm: Vikingagatan 29, Stockholm;

Victor Forselius – Hatun Apuchen:
Mail: Victor@Qeromedicine.com
Telefon: 076 – 847 83 51

 

 

PAQO TRAINING OF Q´ERO MEDICINE

Inkari Q´ero Njaupakuna Njang – The path of the Q éro Ancestors
– The core center for Inca shamanism:

A training programme to become a Pampamesayoq: caretaker of our Mother Earth.
Beautiful teachings right from the source. Become an apprentice of the paqo´s.

After the fall of the Inca Empire more then 500 years ago there was a group of people that fled up into the mountains of the Andes to safeguard their ancient tradition of wisdom, healing and ceremony. They were isolated at 5000 meters high for 500 years as a myth of a people that disappeared during the siege of the Inca Empire by Spanish conquistadors.
Around 35 years ago these people listened to their ancient prophecies of the changes in the earth and the changes of growth within the western people. For the first time in 500 years they started to walk down from the mountains to be in service for their people and the world once again. Now with the help of Karina Davalos Concha they are traveling to Europe teaching us their ancient wisdom. They come to help us to step into a journey of how to walk the path of the heart, to learn how to understand the gifts of life, humbleness, reciprocity and that we all have the choice to recreate our life. As they say; we now during the changes of the cosmos have the opportunity to dream a new world into being for ourselves and for the earth. We all have the opportunity to grow new seed for ourselves, seed that will blossom as we grow into finding our own souls journey.

This path of the heart allows you to learn how to walk with clarity, balance and beauty on Mother Earth. The Inca Q’eros will be your teachers, guiding you through a journey to heal yourself, which gives you the opportunity to heal others. As you step into the Paqo training of Q´ero Medicine you will se that this is not really training. You are committing to follow the path and teachings of the paqo’s and of course you will be trained on the path.
They will teach and guide you how to walk as a keeper of the earth witch is also related to your true path, who you really are and brings the gifts of your soul into reality.

We are honoured to invite you to step into this Inca shamanic tradition of Wisdom, Healing and a profound personal development. Learn ancient, sacred, deep cleansing processes and initiations to heal the past and to connect with the gifts of your becoming.

We welcome you to step into the Q´ero Paqos own training; Paqo training of Q´ero Medicine: The core center for Inca shamanism.

Start a training beyond words & join us in November 2020Enrollment and registration:

Place: Ängsbacka kursgård: Nyeds-backa 511, 660 60, Molkom;
Investment: 13.000 Sek

Victor Forselius – Hatun Apuchen:
Mail: Victor@qeromedicine.com
SMS: 004676 – 8 47 83 51

PERURESA – MAJ 2021

TRAVEL TO PERU WITH VICTOR FORSELIUS

ANCIENT TEMPLES – HOLY MOUNTAINS – BEYOND WORDS

Join us for a Journey of a lifetime. Group size is limited.

HEAL THE PAST & RECONNECT WITH THE FUTURE

May, 2021 With Victor Forselius, Karina Davalos & Inca Paqos

We are honoured to invite you to a journey beyond words through the Inca shamanic tradition of wisdom, healing and profound personal development. Travel to the sacred temples, mountains and dream like landscapes of Peru to heal the past and to connect with the gifts of your becoming.

Description:

Through the mists and sacred landscapes of an ancient culture, the Q´ero Inca shamans (ie. paqos) will introduce and guide you through a healing journey of a lifetime.

Walk in apprenticeship alongside powerful medicine men and women to some of the most authentic and holiest temples and mountains in the Andes. They will be sharing their most sacred traditions of healing and ceremony with you, traditions that have been passed down through the generations of the Inca medicine people for over 5.000 years.

You now have the unique opportunity to train with the Paqo’s one on one in communion and in ceremony at the top of the world.

An Ancient people and sacred teachings hidden beyond the mountains

After the fall of the Inca empire more than 500 years ago there was a group of Inca people that fled into the mountains of the Andes to safeguard their ancient tradition of wisdom, healing and ceremony. They were isolated at 5000 meters high for 500 years as a myth of native Incan descendants that disappeared during the siege of the Inca Empire by Spanish conquistadors.
Around 30 years ago these people, named Q’ero, listened to their ancient prophecies of the changes in the earth and the changes of growth within the western people. For the first time in 500 years they started to walk down from the mountains to be in service for their people in the cities and for the world once again.

Now you have the unique oportunity to follow us on a journey for the first time up to these hidden villages of myth and legend. Meet the simplicity and purity of the indigenous people of the Andes. Partake in their way of living in sacred reciprocity with the universe and mother earth as my Indian friends and family welcomes us into their community. At this sacred and held place we partake in their ancient prophecies that has been held from the modern world since the fall of their ancient society.

Join us togeather with the Q´ero shamans and make a piligrimage beyond words to meet their families and work deeply with your inner child as we invite the childrens of their communities to ceremony.


Welcome to be touched in a way your inner being haven’t been touched before and meet the purity and love from a community upow the clouds.

Allow yourself to be moved by ancient wisdom and power and be taught ancient wisdom right from the source.
Take a giant leap into who you were born to become, who you really are and bring the gifts of your soul into reality.

Come and be touched by ancient wisdom and power.
Take a giant leap into who you were born to become, who you really are and bring the gifts of your soul into reality.

JOIN US IN MAY 2021.

Recharge your life in communion & ceremony at the top of
the world; bring the gifts of your soul into reality.

SHAMANSK HEALING

Inca Shamansk Energimedicin och Healing

Under min resa med Inkas Q´ero shamaner har de delat med sig av deras uråldriga visdom om vårt energifält och dess anatomi. Vi vet att kroppen har organ och är en komplex och fascinerande mekanism men när jag nu studerar energifältet ser jag hur denna anatomi är minst lika djup och komplex som den i vår fysiska kropp.
Vi har en bred verktygslåda och använder oss av olika behandlingsformer för att hela våra klienter beroende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt.

I den Inka shamanska energimedicinen ser vi att den själsliga hälsan är det som kommer att ha den stora betydelsen för din fysiska hälsa då det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet.
Vårt energifält håller betydelsen för vår hälsa

Runt vår fysiska kropp finns ett energifält som håller informationen om vårt fysiska, emotionella och andliga jag. Likt en dators program/mjukvara som styr hur datorn tänker och beter sig.
I healing plockar vi bort de tunga energier som skapats genom känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser inom detta eller tidigare liv. Dessa upplevelser och tunga energier lämnar avtryck i vårt energifält och kan genom tidens gång störa det energiflöde som är menat att strömma fritt genom våra chakran och fysiska kropp.

När vi helar, helar vi i klientens celler där vi bär med oss dessa avtryck från minnen av det förflutna. Om avtryck aktiveras och öppnas genom livssituationer skapar det i hjärtats grundkänslor förvirring, smärta och obalans. Genom att då utrycka dessa tunga känslor börjar man att skapa och producera tung energi inom sig som påverkar våra organ. Självskapad tung energi manifesteras också genom hjärnans tankar beroende på från vilken plats inom dig du ser möjligheter eller begränsningar och hur du låter dessa påverka dina val och livssituationer. Genom år av träning med indianerna har jag lärt mig att läsa av kroppens energiflöde och vad som i grunden informerar det som skrivits i kroppens celler. I cellerna kan man finna både lätta och tunga minnen som fortfarande påverkar klienten och indirekt då även dennes familj.

Genom att hela de livssituationer från det förflutna som håller nyckeln till att styra dina emotioner, känslor och trossystem bryter du dig samtidigt fri från hur ditt förflutna influerar och genomsyrar din framtid och det du lärt dig är rimligt, troligt eller möjligt. Du förändrar då din relation till livet själv, bryter dig fri från olika begränsningar och underliggande övertygelse som styr dina val i livet. När hjärnan helas, kommer den att hålla kroppens celler från en ny plats och sända ut ny information som vid nästa celldelning då kan börja bygga en ny kropp. En ny kropp som inte längre styrs eller lever som ett resultat av ditt förflutna utan istället blir en ny kropp och resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

Då energier inte ofta uppfattas med våra fysiska ögon så kan vi heller inte veta att vi påverkas av dem. Det enda sättet för vårt energifält att göra oss medvetna om vad vi bär med oss energimässigt är att visa det genom känslomässiga och fysiska situationer eller motgångar i våra liv. Genom att rena och omvandla de energier inom oss som skapar symptom som ohälsa, kan energifältet läkas. Immunförsvaret återuppbyggs från denna nya plats vilket gör att kroppen kan börja självläka. Efter tusentals healingsessioner med klienter har jag om och om igen sett hur det som inte skall kunna helas; helas. Mönster som påverkat klienter och elever ett helt liv förändras på några sessioner. Detta uråldriga sätt att läka går djupt och kommer att påverka alla aspekter av hur du uppfattar dig själv, andra och livet självt. De skift du gör genom djup healing förändrar och styr om hur du lever, åldras och hur du en dag kommer att lämna livet.

Inka shamansk healing skriver om de inprogrammerade grundpelare som manifesterar din verklighet. När du skiftar dessa lever du inte längre som ett resultat av ditt förflutna, utan blir istället resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

– Bakom varje problem finns en andlig lösning –

Ju fler sessioner man genomgår desto djupare healing kan man uppnå. Ju mer man renar energikroppen desto större blir förändringarna i livet. När du går djupare i healing expanderar och öppnar sig din själ vilket gör att du ser, blir medveten och manifesterar livet från en helt ny plats. Istället för att leva upp tunga minnen som manifesterar ett annat liv än vad du innerst inne kanske skulle vilja leva kan du nu finna en djupare trygghet, styrka och möta fantastiska gåvor hos dig själv som du aldrig tidigare kunnat se eller känna.

Tänk att få möjligheten till veta att du kan släppa det gamla och istället möta livet från en ny plats där du skapar varje dag genom glädje, säkerhet och balans.
Ju renare energifältet är desto större skift upplever man i livet.

Om du bokar en healingsession rekommenderar jag att du efter en integreringsperiod på ca en månad kommer två gånger till. Detta för att vi under första gången renar ditt energifält och ”förbereder jorden”. Andra gången planterar vi ett nytt frö av nya möjligheter i ditt liv och sista gången får vi detta frö och möjligheterna att blomma i livet. Efter dessa tre gånger kan du alltid fortsätta healingen för att komma i kontakt med djupare delar av dig själv och då även komma när du känner att det är behövligt.

Du behöver inte tro på healing för att det skall fungera då alla har ett energifält oavsett om vi vet om det eller inte. Det viktiga är att du som klient vill hela det som påverkar dig negativt då jag inte kan hjälpa en rökare att sluta röka om den inte själv vill det.
Genom din vilja att finna fysisk, psykisk eller själslig hälsa kommer jag att guida dig genom en ny port i livet av möjligheter, sedan kommer du att med nya verktyg och viljan att vandra genom dörren till ett nytt liv.