Eldceremoni

Att lyfta våra böner till anden

Under varje månad hålls en Eldceremoni vid fullmånen eller nymånen då slöjan mellan världarna är tunn. Vi skapar en plats som hålls av ett heligt space för att kunna lyfta fram och släppa taget om begränsningar som kanske tycks följa oss i livet. Vi lyfter våra gamla historier, de känslomässiga situationer, begränsande tankar om oss själva och världen genom ceremoni och medvetenhet. Genom att ta dessa till elden genom brännbara objekt, börjar man ge upp, omfamna och hedrar dem. Man transformerar dessa genom djupare känsla, vishet och medvetenhet genom ceremoni och ande. Genom at göra detta, så öppnar upp för att helas djupt inom själen så att vi istället kan återfödas som en ny person och den person vi vill vara.

Vi öppnar upp för själen och upplever en tidlös plats runt elden. En plats som I tusentals år har fört människor samman. En mytisk plats där bröder och systrar mötts, älskat och delat sina historier. Vi kliver ut genom tidlöshet som hjälper oss att förnimma förändring i våra liv och förstå de lärdomar det för med sig. Elden erbjuder oss möjligheten till en otrolig förändring som hjälper oss att hela det som blockerar oss så att vi kan förnya våra liv. Det är en fantastisk upplevelse att kunna bli ett med elden, ge upp och hedra de saker vi bär med oss så att vi kan växa ur det gamla, hela själen och finna nya värderingar.

Ceremonin hålls och guidas av shamanen men alla kan ta del av den genom att öppna sina hjärtan och bli ett med elden. Elden visar oss vägen så att vi blir vän med den och känner hur den brinner inom oss. Eldarna hålls vanligtvis utomhus under skymningen så att vi blir sammankopplad med moder jord, den stora anden, stjärnnationerna och med den enorma förändring som just nu sker i universum och inom oss.

Förberedelsen inför Eldceremonin

Innan en eldceremoni skall man finna ett brännbart ämne som till exempel en pinne. Denna offergåva kommer under ceremonin att representera ett problem eller en gåva för något som man vill hedra eller kunna släppa taget om.

Gåvan hjälper oss att hållas i energin som skapas och att hålla meditativt fokus. Fokusera på vad du vill hedra, gåvorna du fått eller det du vill drömma till att bli verklighet. Informera sedan offergåvan via din andning genom att blåsa dessa intentioner eller böner in i föremålet ett flertal gånger.

%d bloggare gillar detta: