Inca Q´ero

Från att ha varit en myt vandrade dessa fantastiska människor ned från de heliga bergen i Peru för ca 25 år sedan. Nu delar de en 10.000 år gammal och helande tradition med människorna i väst för att hjälpa oss att återigen få uppleva själslig hälsa.
 


En tradition som aldrig glömdes!

Den andlighet som jag utövar härstamma från ett folk som lever högt uppe I Andernas snöklädda berg. Dessa sju byar med över 600 familjer kallas för Q`ero nationen och man upptäckte dem så sent som år 1955. Den första expeditionen leddes av Oscar Nunez Del Prado och hans mål var att finna ett folk som enligt myt och legend sades ha flytt upp i bergen då de spanska konqistadorerna invaderade Peru och Inkariket föll. Han sökte sig långt upp i bergen till byn Paucartambo var från han fortsatte sin vandrade upp i bergen. I dagar vandrade hans expedition genom bergspassen och över glaciärernas kalla slätter för att en dag se ut över Q´eros försvunna byar. När de närmade sig byarna möttes teamet av männen. Kvinnorna och barnen hade gömt sig då de trodde att spanjorerna hade funnit dem och kom med samma tunga avsikter som till deras förfäder under Inkariket. Oscar frågade männen: 


– Vart är era familjer?
 

– Vår fader är solen och vår moder är jorden svarade Q´ero folket.


Under sin vistelse hos dem såg Oscar att de verkligen var likt myterna om Inka folket och de praktiserade fortfarande Inkarikets traditionella ceremonier och andliga lära. Det visade sig att denna grupp av människor var de som Oscar sökt efter; en av de grupper som flydde då Inkariket föll. När konqistadorerna tog över riket anlände även missionärerna som försökte omvända indianernas andliga natur och energimedicin till den katolska tron. Inkafolket förstod detta och visste att deras andliga tradition, profetior, och kontakt till universums visdom inte fick glömmas eller gå förlorad. De hade redan vakat och förvaltat det som de kallar för universums lära i tusentals år och valde därför att fly upp i bergen.
 


Spanjorerna har tidigare letat efter Q´eros byar men historier berättar om hur kraftfulla shamaner höll dem borta genom att använda sin ömsesidiga kontakt med jordens och bergens krafter. Genom att kalla på denna stora support för sitt folks balans och skydd svarade naturens krafter. Spanjorernas vägar blockerades av naturen själv och bergens stenar och flodernas vatten spolade bort inkräktarna.

Då Q´eros varit helt isolerat är även deras visdom väldigt ren och opåverkad av andra kulturer, läror och religion. De håller fortfarande en ren och uråldrig visdom som har förts vidare från far och mor till son eller dotter i generationer.
 


Missionärerna tog med sig den kristna tron som spreds genom Sydamerika. Inka och dess traditioner glömdes med tiden och de som flydde blev en myt om ett folk som försvann då de spanska trupperna tog över riket.
 


I början av 1990 talet såg man fanor i horisonten och de första Q´ero shamanerna vandrade ned från bergen med sina regnbågsfärgade kläder. Ett folk som varit en myt i nästan 500 år svarade nu till kallet av uråldriga profetior. Profetiorna talade om en ny tid och om förändringar på jorden. De löd; Då det blir en tår i himlen som gör att solen lyser starkare och skadar oss, när glaciärerna smälter, klimatförändringarna/ naturkatastroferna kommer och när Kondoren är nära på att dö ut; ska vi vandra ned och dela vår andliga tradition och visdom med världen. Människorna från västs tid att vakna ur en djup dvala är nu kommen. En ny tid har fötts och den moderna människan av intellekt och hjärna vidrörs nu av Andernas värme, hjärta och själ.

”Indianerna kallar sig själva inte för shamaner utan för paqos; vilket betyder medicinman, helare eller präst. En shaman för dem är någon som använder växtmedicin och droger för att gå i trans och resa genom andevärlden. Q´ero paqos respekterar och hedrar alla traditioner inklusive shamanerna i Amazonas men använder själva inga typer av droger. De behöver dem inte för att arbeta med energier eller resa genom de dimensioner som finns vid vår sida eller inom oss. De lär sig att utöva sin andliga förmåga genom år av träning och djup kunskap om healing. Genom energi helar och omvandlar de sitt förflutna för att genom medvetenhet kliva utanför linjär tid. I denna plats återkopplas de med sin ursprungliga essens och påbörjar en själslig resa. Detta ger dem access till de delar av hjärnan som shamaner använder substanser för att väcka. Genom att vandra med djup själslig medvetenhet och närvaro läser de av hur den levande energin i universum speglas genom sin egen ande. De kan då förändra och styra denna livskraft inifrån sig själva och då påverka sin och sina klienters verklighet. De är erkända som mästare av den levande energin och tror att resan till att smälta samman med vår högsta potential sker från en plats av djup självkännedom och själens kraft inom oss och inte nödvändigtvis genom substanser utanför oss.

 

%d bloggare gillar detta: