Initiering

Hatun Karpay: Den största initieringen!
Hatun stor.
Karpay betyder initiering eller överföring av energi från paqo till elev

Den Inka shamanska traditionen och shamanerna från Q`eros är erkända som mästare av den levande energin. Att genom själ och avsikt påverka och styra den levande energin runt omkring oss och inom våra kroppar. De är ett folk av djupa helande kunskaper samt initieringar och riter genom ceremoni.

Det är en stor skillnad på riter och initieringar. Riter är länkade till speciella platser och energier. Initieringar är ett djupt commitment till dig själv, ditt inre hem och hur du lever och vandrar inom och i kontakt med kosmos.
Initieringar är ett heligt commitment där energin går djupt och arbetar inom dig och transformerar ditt liv i över 6 månader.

Hatun Karpay och de tre stora initieringarna är basen av traditionen för att bli hel, att vandra vägen eller att öppna förmågan att hela andra från en hel plats.
Initieringarna handlar om att återföra kontakten med själen och källan till vårt liv. Att komma hem och finna sitt hem inom och utanför oss i relation till kosmos. Initieringarna öppnar våra tre stora kraftcenter och lyfter vår själ för att finna de gåvor vi bär inom oss i medvetenhet. Detta öppnar en ny väg av att älska från en djupare plats, att se med klar vision och drömma din dröm för att sedan kunna manifestera dessa aspekter genom heligt agerande.
När man väcker dessa tre stora kraftcenter för det oss i djupare kontakt med att lära oss känna oss själva och våra känslor.

Hatun Karpay sägs vara det största commitment vi har till oss själva, universum och till traditionen, att motta dessa traditionella riter av våra mentorer som en initiering av att vandra som förvaltare av allt liv på jorden. Som paqo lär vi oss också att ge och överföra energin vidare så som den givits i arv på samma sätt genom en obruten släktlinje av medicinmän och kvinnor i tusentals år.

Som i alla healingar och när vi träder in i ceremoni arbetar vi i heligt space. Innan jag startar ber jag alltid om tillåtelse från din själ för att du ska kunna motta denna initiering och med universums tillåtelse startar jag denna initiering.

Munay Karpay
Munay betyder kärlek i relation med de djupaste vibrationerna av våra hjärtan.
Karpay betyder initiering eller överföring av energi från paqo till elev

Munay Karpay är den första av de tre stora initieringarna från den Inka Shamanska Traditionen där jag använder mina medicinstenar från mitt traditionella altare för att överföra energin av universum till eleven eller klienten.

Denna initiering är i kontakt med energin av solen, bergen, moder jord, kärlek och djupa vibrationer av våra hjärtan. En plats av helig kraft, inre styrka och i kontakt med vårt inre tempel av känslor. Här fokuserar jag på att öppna hjärtats 9 tempel som vi bär med oss. Enligt den Q´ero shamanska traditionen bär varje människa på frön i sina hjärtan. Frön som är i kontakt med våra inre gåvor av kraft, kärlek och visdom. Här för jag tillbaka de essentiella bitar klienten har förlorat av sig själv i stunder av trauma och integrerar dessa med själen.
Vi är alla födda med ett frö av kärlek inom oss och när kraften av munay kommer till dig återuppväcks detta frö av kärlek. Genom att motta denna initiering plockar jag ned ljus genom mina medicinstenar så att alla frön av liv kan börja växa och blomma.

Under initieringen använder jag mig av livskraften av andningen för att föra in helig vind som aktiverar och överföra de kraftfulla energierna.
Denna initiering är att tala och återföra kontakten med förfäderna och hjälper dig också att komma i kontakt med tidigare liv.

Då jag vandrar och är initierad genom den inka shamanska traditionen vandrar jag vid sidan av de medicinkvinnor och män som vandrat vägen innan mig. Ett släktled av shamaner/ paqos som klivit utanför tiden och som nu även du får en djup relation till genom initieringen.

Att ta emot denna initiering är att motta helig kraft och värme genom kraften från Anderna.

Yachay Karpay
Yachay betyder att se med klarhet och vara i kontakt med dina drömmar.
Karpay betyder initiering eller överföring av energi från paqo till elev

Yachay Karpay är den andra av de tre stora initieringarna från den Inka Shamanska Traditionen där jag använder mina medicinstenar från mitt traditionella altare för att överföra energin av universum till eleven eller klienten.

Under denna initiering arbetar jag med fyra nya krafter och inte längre med t.ex. bergen eller moderjord. Vi arbetar med fyra stora andar från fyra fåglar som är viktiga kraftdjur i denna tradition. Dessa andar är guider och lärare inom oss men också utanför oss.

Denna initiering är relaterad till visdom och öppnar/ aktiverar kraften av klientens 3e öga. Här skapas en djup kontakt med vision och klarhet med energi genom att överföra energin av Cosmos genom det tredje ögat. Detta lyfter bort dimman som döljer din inre sanning och klarhet om vägen som du vandrar genom livet.

Under denna initiering använder jag mig av 4 stenar från mitt altare länkade till de 4 stora kraftdjuren av vision:

Kondoren: är en neutral och universal fågel av vision i kontakt med ljuset av universum och den övre världen. Under initieringen för jag in Kondorens heliga vision och jordande energier då den flyger högt men alltid stabilt. Den lär oss att se genom oklanderlighet.

Örnen: Håller en skarpare vision än kondoren men flyger inte lika högt. Här för jag in helig sol i ditt tredje öga för att aktivera och stärka din seende förmåga. Att bli en duktig siare genom att med ljuset av denna heliga sol aktivera två körtlar i din hjärna. Att föra in skarpare vision också i kontakt med den väg du vandrar på jorden, din egen väg.

Ugglan: Arbetar under natten, en fågel som ger dig support i mörker och arbetet med att hela och se dina skuggdelar inom din kropp. Skuggdelar är de delar du inte sett inom dig själv, helat eller bearbetat än. Den hjälper oss att se våra rädslor och vad som händer bortom mörkret. Den ger också mer stabilitet och tar oss på en djup resa. Ugglan flyger under nattens timmar och är nattens visionär.

Falken: Flyger genom dagens ljus och representerar också stabilitet och energin av att jorda sig. Denna energi hjälper dig att vandra på moder jord med skönhet och genom stabilitet. Shamaner/ paqos strävar alltid efter att vandra stadigt på jorden, med tillit och stabilitet. Den Inka Shamanska energimedicinen är en väg av stor och djup tillit.

Llankay Karpay
Llankay står för vårat center och heligt agerande genom hur vi vandrar på jorden.
Karpay betyder initiering eller överföring av energi från paqo till elev

Llankay Karpay är den tredje av de tre stora initieringarna från den inka shamanska traditionen där jag använder mina medicinstenar från mitt traditionella altare för att överföra energin av universum till eleven eller klienten.

Här arbetar jag med kraften av de 4 stora elementen; Eld, vind, vatten och jord. Jag kommer att skapa rötter i kontakt med träden och naturens energi för att bilda en ny process av växande inom dig. Här stärker och återuppbygger vi de 7 bubblor av regnbågsfärgat ljus som håller dig i ditt energifält. När denna mur av skydd stärks bidrar det till att du återigen kan börja tro på dig själv och ditt agerande.

Denna initiering är i djup kontakt med heligt agerande och ditt andliga samt fysiska center. Den kommer att påverka din resa av hur du skapar, manifesterar och går vidare i livet. Om du är vilse för denna energi dig tillbaka till klarheten av den väg som är menad att ta dig mot ditt öde.

I denna initiering arbetar jag med en viktig del av ditt energifälts anatomi i navelområdet; Guld disken. Denna guld disk är i direkt kontakt med din identifikation och minnen som påverkar varje cell i kroppen och din DNA spiral. Denna initiering aktiverar denna guld disk och skriver om den information som påverkar hur du finner vägledning i livet. Här återför vi kontakten mellan din själ och din inre identifikation, minnen innan du föddes, de minnen om varför du valde detta liv denna gång. Denna karpay är den sista initieringen i djup kontakt med att hjälpa själen att finna sin väg och att utrycka sin inre sanning.

Den hjälper dig att vandra vägen av våra förfäder utan blockeringar och att vandra vägen genom Q´ero traditionen.

%d bloggare gillar detta: