Plejaderna – Våra andliga förfäder!

Plejaderna: Våra andliga förfäder

Qoto Kuna; en uråldrig vibration av människans förflutna och ett universellt skift som sträcker sig långt in i framtiden. Möt den astrala kraften och återkoppla din kontakt mellan hjärtat, hjärnan och upplev djupet av din själs resa på jorden.

Qoto Kuna; en uråldrig vibration av människans förflutna och ett universellt skift som sträcker sig långt in i framtiden. Möt den astrala kraften och återkoppla din kontakt mellan hjärtat, hjärnan och upplev djupet av din själs resa på jorden.

Under tusentals år har naturfolk runt om i världen blickat upp mot stjärnorna som guidat dem genom jordens och universums cykler. Olika kulturer och traditioner genom tiderna så som Hopi, Maya och Inka har sett samma stjärnhimmel som visat dem framtiden. De har förutsett den tid vi idag lever i som en tid av stora förändringar och skift på den vackra planet som vi kallar vårt hem. Deras profetior talar om stora klimatförändringar och utvecklingsskift som nu sker inom var och en av oss.

För Maya, Hopi och Inkaindianerna trappades vibrationerna på jorden upp från 1993 till sin eklips den 21 december 2012. Ett datum som är väl känt över hela världen men som för naturfolk inte handlat eller handlar om jordens undergång så som den moderna människan tolkat det. De talar om en revolutionerande förändring inom oss, vår relation till själen och hur vi låser upp ett högre medvetande.

Om du frågar Q´ero folket vart de kommer ifrån så är deras svar; våra förfäder härstammar från de sju systrarna, vi är ett folk av plejaderna. Våra kroppar är från jorden och vår själ är en sammanställning från 3 vibrationer av ljus från universum. Plejaderna är en stjärnkonstellation och en familj av sammanlagt 10 stjärnor, som också kallas för de 7 systrarna.

Q´ero shamanerna började dela visdomen om plejaderna och denna viktiga källa till liv genom profetiorna om den stora förändring som skedde den 21 december 2012. En tid av uppvaknande som kallas för Taripaypacha; Tiden då vi möter oss själva igen. De talar om att under tiden vid det stora skiftet 2012 kom förfäderna från plejaderna ner energimässigt till jorden med avsikten att belysa och väcka var och en av oss.

Plejaderna står nu närmare jorden än vad konstellationen gjort på 500 år vilket väcker vibrationen inom oss av att hitta hem. Att finna mening i livet och samtidigt höjer vibrationerna från de sju systrarna vår medvetenhet. Varje stjärna i Plejaderna har en unik vibration relaterad till vår själs helande. De påverkar var och en vårt energifälts anatomi. Q´ero folket har bevarat deras förfäders helande tekniker och initieringar i tusentals år och detta är vad vi nu delar med er.

Välkommen till tre fantastiska dagar av healing, meditation och visdom. 3 dagar av djup ceremoni och att lära dig jobba med vibrationerna från plejadernas 10 stjärnor. Återuppväck en personlig relation till denna viktiga kontelation och lås upp en uråldrig visdom som fortfarande vibrerar djup inom dina celler och energifältets minnen. Återuppkoppla dig till källan av vår energi och en djup förståelse av våra andliga förfäder. Förstå energifältets djupa anatomi och hur vi använder jordens fundament för att sedan sträcka oss ut i universum och dra kraften från framtiden, gåvor och möjligheter. Möt fantastiska riter och tekniker för att skriva om ditt öde och dröm medvetet din värld till manifestation.

Våra förfäder har förberett denna resa, svarar du på kallet för att återigen minnas? Ett kall av att utforska ditt största potential, vem du är och varför du valde att föddas denna gång på jorden?

Varje stjärna i plejaderna bär med sig en personlighet och om du kommer från någon av dessa stjärnor berättar de om vem du är. Nedan förklarar jag generellt om vad varje stjärna av de sju systrarna håller för personlig energi. Plejadernas sju stjärnor är i direkt kontakt med vår fysiska kropps struktur och uppbyggnad genom fysiska platser och punkter i kroppen. Vissa stjärnor har också med våra chakran och energifältets anatomi att göra.

Plejadernas 10 stjärnor och de initieringar du kommer att motta under dessa tre dagar arbetar i djupet av källan till din sanna essens och i direkt kontakt med våra astrala förfäder. Dessa initieringar gör ditt energifält starkare och för dig i djup kontakt med vad som kallas för ditt hem. De hjälper dig att återta din identitet och att kliva in i den resa du är här för att vandra. De ger dig supporten för att du skall finna din väg och på ett essentiellt plan minnas varför du är här.

Den första och andra stjärnan: ”Puriq Qoto – Asterope” Känd som den blinkande stjärnan av plejaderna. Dessa två stjärnor är tvillingsystrar och representerar ormens svans eller ormens ”två svansar”. Puriq Qoto representerar rörelse i kontakt med agerande. Q´ero folket observerade också dessa stjärnor för att förutse skörden. Ljuset av stjärnorna skapar ljus i kontakt med att vandra framåt, att fortsätta vandra din väg mot ditt öde. Asterope 1: väster fot som representerar ditt vanliga vardagsliv.
Asterope 2: är mer i kontakt med din andliga resa. Dessa två systrar återkopplar dig med två världar. En synlig värld av fysisk form och en osynlig värld av ande.

Den tredje stjärnan: ”Tarpuq Qoto – Taygeta” Är en stjärna av kreativitet och är djupt förankrad i den övre världens och universums energier. Ljuset från stjärnan är i särskild kontakt med en viktig punkt i din svanskota längst ned efter ryggraden. Tarpuq betyder att ge eller plantera och denna punkt är i stark kontakt med att skapa och producera frön och att skapa en ny början. Detta hjälper dig att supportera dig själv och väcka ditt potential/ dina kvalitéer. Kvalitéer som kan ha gömts eller blockerats när du genomgick traumatiska erfarenheter i det förflutna. När denna healing sker renas kroppens meridianer och vår kontakt med vattnet och jorden. Ur detta föds en ny stabilitet, kreativitet och support till dig själv.

Den fjärde stjärnan: ”Njawi Qoto – Maia” I kontakt med den kända ”soldisken” som har en stor betydelse för din kropps healing och det som står skrivet i dina celler och kroppens DNA. Njawi Qotos energi är i djup kontakt med platsen där du föddes, tog ditt första andetag och mottog livet. Den är i direkt kontakt och påverkar din identitet. Att motta denna rit för dig tillbaka till den du verkligen är och Maia kan också berätta för dig om meningen med ditt liv.

Den femte stjärnan: ”Munay Qoto – Celaeno” är plejaderna och ormens hjärta. En stor, stabil stjärna i kontakt med hjärtchakrat. Hon representerar och står för medkänsla och är också en stjärna av resande och tar dig till lager i den övre världen bortom olika dimensioner. Celaeno är en stjärna av ovillkorlig kärlek, ayni och hjälper dig att lösa upp negativa aspekter av ego. Tillsammans med Maia är de stjärnor av mirakler. Munay Qoto är plejadernas motor som belyser de nio tempel av grundkänslor som du bär med dig i hjärtat. I väst bär vi med oss en hjärna av intellekt, denna stjärna gör istället ditt hjärta intelligent.

Den sjätte stjärnan: ”Llanqaq Qoto – Electra Plejadernas 5e stjärna är en stjärna av support och service. En stjärna som skapar klara utryck, kontakt och broar genom agerande. Llanqaq Qoto betyder i själva verket den som alltid är aktiv, arbetar och aldrig slappnar av. Inte ens under natten. Som bro skapar Electra ett djupare lagar och kontakt till de andra stjärnorna i plejaderna och kommunicerar även med andra konstellationer. Denna stjärna har en direkt kontakt till stjärntecknet ”Södra korset” och symbolen Chakana ”Inkakorset”. Chakana är i sin tur relaterad till de 4 väderstrecken, dess fyra element och har en fysisk plats av 4 punkter i nacken. Färgen relaterad till denna stjärna är silver som betyder att den bär på transformerande ljus.

Den sjunde stjärnan: ”Ylliari Qoto – Merope” I kontakt med en punkt på bakhuvudet precis under skallbenet. En stjärna av olika perspektiv och särskilt i kontakt med ugglan, örnen och kondorens energi genom 3e ögat. Stjärnans gåvor handlar om kontakten av att få svar och perspektiv för själen. Denna stjärnas ljus för dig samman med tidigare liv och ouppklarade saker. Hon hjälper dig att skapa och ta dig igenom din livs resa och varför du föddes denna gång. Vi arbetar med Merope när vi känner oss fast/ stagnerad och behöver skapa ett nytt kapitel, en ny början.

Den åttonde stjärnan: ”Kanchaq Qoto – Alcyone” är stjärnan av välsignelser. Relaterad till ren energi och ljus från en källa långt bortom plejaderna. Hon är i kontakt med den oändliga energin av skapelsen, Taitanchis. Kanchaq betyder den som ger ljus, den upplysta eller blomning. Alcyone är relaterad till vårt ljusenergifält och dess sju lager. Även ljus inifrån jorden från jordens pelare av stabilitet, vägledning och support. Kanchaq Qoro gör dig starkare och belyser dig. Om hon kombineras med energin av Maia används de för healingen av fysisk sjukdom och för operation av olika former av sjukdom.

Den nionde och tionde stjärnan: ”Mama Qoto & Kuraq Qoto – Pleione & Atlas” Mama Qoto är plejadernas Moderstjärna och står för en ny början i kontakt med emotioner och projekt. Hon skapar också stabilitet i nuet. Hon är en stjärna av välsignelser. Hon håller och skyddar dig också i transformativa situationer av energi. När du är mitt i en process skyddar hennes ljus dig. Färgen röd och röda blommor är i direkt kontakt med Pleione och har en djup kontakt med kristallerna i vårt blod.

Kuraq Qoto: Fader stjärnan, nionde och sista stjärnan kallas Atlas och bär energin av att rena och energin av osynlighet eller genomskinlighet. Som Mama Qoto är detta en stjärna av välsignelser. Han kan också ge dig svar om förfäderna och den relaterade färgen är vit.