Shamanen

Vägen genom hjärtat

Den inka shamanska traditionen och dess visdom har vidrört människors hjärtan i tusentals år. Det är ingen tillfällighet att Q`ero Indianerna lärt mig att det är en tradition som de kallar: ”Vägen genom hjärtat” då den är uppbyggd av skönhet, ödmjukhet och medkänsla.
Q´ero shamaner (ie paqos) är stora helare, lärare och guider som vandrar som sin egen helare och är i kontakt med heliga krafter, universum, bergen och jorden. Det är en resa av att följa vår själs och hjärtas väg för att vara i service, hjälpa, hela och dela. Det handlar om att hjälpa sig själv och planeten inifrån sig själv, att drömma vår dröm, följa den och drömma kollektivt.

Att vandra som paqo är att hjälpa mig själv och andra att öppna upp för alla de gåvor som vi bär med oss och att föra oss i djup kontakt med jordens energier igen. Att vandra som solens och jordens barn. Vi vandrar med en fot i en värld av ande och med den andra i världen av form och verklighet och kommunicerar med den levande energin i universum genom själ och vårat altare; vår Mesa. Mesan är ett medicinknyte som håller universums skapande principer samt paqons väg mot sitt öde. Genom vårt altare helar vi oss själva, våra klienter och för in balans i alla de situationer som vi möter. Vi använder mesan fysiskt som ett verktyg av helande stenar och andra föremål av kraft men också som ett energiverktyg av healing. Föremål som vi mött under vår helande resa som representerar vägen till att hålla större medvetenhet. Gåvor från jorden, vattnet, bergen eller universum som kommer till oss när vi genomgår stora skift av växande.

Shamanen lever vid sidan av naturens andar och finner hon rätt balans kommer dessa att assistera oss vår och klienters healing samt vår egen resa genom livet. Vi använder oss av naturens energi och krafter för att hela såren från vårt förflutna, att kliva fullt in i en djup relation med den kollektiva modern som hållit oss genom alla våra liv. Vi vandrar som jordens väktare, som förvaltare av en uråldrig medicin och en ny vibration som nått jorden.

Kraft i den Inka shamanska traditionen är att kunna lyssna och kommunicera med flödet av levande energi som är byggstenarna i allt du ser runt dig och att sedan kunna styra denna energi med själen och energifältets kraft. Att i klarhet resa mellan världarna och att motta och ge vidare uråldriga riter och initieringar genom värmen från Andernas heliga berg.

Q´ero indianerna kallar sig inte själva för Shamaner, De kallar sig för paqos som betyder medicinman, helare eller präst. För att vi i väst skall kunna kategorisera och förstå ordet paqo kallar vi oss själva för Shamaner så att våra medmänniskor förstår vikten av hur vi vandrar i kontakt med naturen, universum och dess andar. Ordet paqo är Quechua (det gamla Inkarikets språk) och kommer från ordet Paqocha som är det alldeles nyfödda och mjuka Alpackafölet. Det föds helt ren till världen, oskyldig och med den mjukaste ullen tar den sina första lekfulla steg ut i världen. På samma sätt strävar paqos att vandra i världen. Som ett nyfött barn eller Alpacka föl som orädd ser världen genom hjärtat i lekfullhet, renhet och mjukhet.

Att kalla sig paqo betyder att vandra den Inka Shamanska traditionen som en väktare av livskraft, jorden och i världarna vid sidan av oss. Att vandra som förvaltare av jorden och denna autentiska och rena energimedicin som givits i arv från paqo till elev under tusentals år.
Det betyder att du mottagit de tre stora initieringarna för att väcka djup healing och omskapa din relation till universum genom att låsa upp dina tre kraftcenter. Med träning och guidning att se bortanför dig själv kommer du avancerat börja kunna styra och hela med energi och skifta situationer inifrån dig själv. Paqo är länkat till den traditionella Andinska healing traditionen. Här vandrar du och står för kraftfulla värderingar som; balans, oklanderlighet, ömsesidighet, kärlek, integritet och i disciplin.

Vi tar traditionen otroligt seriöst men oss själva inte så seriöst, vi leker genom livet, skrattar från själen medan vi utforskar liv. Vi ser att livet inte är personligt utan att allt händer för oss och inte mot oss. Det regnar inte för att göra oss blöta, det bara regnar men är vi ur balans kommer universum att visa oss det genom att spegla och skapa livssituationer som visar oss vem vi är och det som får oss att växa. Shamanen ser möjligheter i varje väg och lyssnar till själen samt följer våra drömmar och ser dem manifesteras i våra liv.

%d bloggare gillar detta: